• (61) 226 13 40
1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP (Mazowsze)

Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP to instrument oferujący wsparcie unijne na wdrażanie innowacji w mazowieckich firmach.

1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa mazowieckiego.

1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – na co?

Na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych.

Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego
  • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych np. prowadzących do digitalizacji procesów

Dofinansowanie obejmie w szczególności zakup maszyn i urządzeń, technologii cyfrowych, zaawansowanego oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

W przypadku wdrożenia prac B+R ich zakres musi wpisywać się w priorytetowe kierunki badań zawarte w RIS 2030.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R wspierane będą w formie mieszanej z elementem dotacji bezzwrotnej.

Projekty dotyczące inwestycji (bez wdrożenia B+R) wspierane będą z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od lipca do września 2023 r.

Preferencje

  • premiowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R sfinansowanych w ramach programów krajowych lub programu Horyzont Europa

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy