• (61) 226 13 40
Cyfryzacja lubelskich MŚP

01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw (lubelskie)

Działanie 01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na zakup infrastruktury B+R w lubelskich firmach.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – na co?

Na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.

Przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.

Infrastruktura B+R służyć będzie prowadzeniu badań w obszarach zbieżnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Lubelskiego.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 18 sierpnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy