• (61) 226 13 40
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (Małopolska)

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na zakup infrastruktury B+R w małopolskich firmach.

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – na co?

Na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa małopolskiego.

Przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w I kwartale 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy