• (61) 226 13 40
HYDROSTRATEG

HYDROSTRATEG – II konkurs

HYDROSTRATEG to krajowy program strategiczny wspierający opracowywanie innowacji na rzecz poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako operator programu już 31 lipca rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II konkursu.

HYDROSTRATEG (II konkurs) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z całej Polski.

HYDROSTRATEG (II konkurs) – na co?

Na realizację prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Zakres tematyczny

  • Woda w środowisku: bioróżnorodność/bioproduktywność.

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

  • Woda w mieście.

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

  • Żegluga śródlądowa.

Temat: T.1.5 Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Temat: T.1.6 Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Jakie są kluczowe wymagania?

Wpisywanie się przedmiotu projektu w zakres tematyczny konkursu.

Uwzględnienie w projekcie eksperymentalnych prac rozwojowych.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 3 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 25 mln PLN.

HYDROSTRATEG (II konkurs) – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 31 lipca do 31 października 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach naboru HYDROSTRATEG (II konkurs) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl