• (61) 226 13 40
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Projekt ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – na co?

Na wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, produktów, usług, modeli biznesowych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Dostępny limit pomocy de minimis.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie o wartości maksymalnie 200 tys. euro.

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – kiedy?

Nabór wniosków w ramach projektu zostanie uruchomiony w IV kwartale 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy