• (61) 226 13 40
01.12 Cyfrowe MŚP

01.12 Cyfrowe MŚP (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.12 Cyfrowe MŚP’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych, w tym automatyzację i robotyzację procesów.

01.12 Cyfrowe MŚP – dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

01.12 Cyfrowe MŚP – na co?

Na inwestycje w zaawansowane technologie cyfrowe, w tym automatyzację i robotyzację procesów.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa
  • projekty muszą uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania i stosowania w produktach projektu standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1. na poziomie AA

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji.

01.12 Cyfrowe MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 25 czerwca do 23 lipca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.12 Cyfrowe MŚP’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.