• (61) 226 13 40
Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP (Podlasie)

Działanie 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje związane z wdrażaniem innowacji w podlaskich firmach.

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podlaskiego.

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP – na co?

Na wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów mające na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu.

Dofinansowanie obejmie w szczególności zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na terenie województwa podlaskiego.

Wdrożenie innowacji co najmniej w skali przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie prawdopodobnie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od września do października 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy