• (61) 226 13 40

1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw (dolnośląskie)

Działanie ‘1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych w dolnośląskich firmach.

1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa dolnośląskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych, procesowych. Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Fakultatywnie w projekcie można ująć koszty zakupu aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego. Infrastruktura powinna być związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania. Uzupełniająco także: koszty prac przedwdrożeniowych (rzecznik patentowy, testy, certyfikacja); cyfryzacja; podnoszenie kwalifikacji kadry badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego (Chemia i biomedycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią).
  • Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi,  procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia dla infrastruktury B+R wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 mln PLN.

1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 15 lutego do 19 marca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl