• (61) 226 13 40

1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (mazowieckie)

Działanie ‘1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na utworzenie lub rozwój działu B+R w mazowieckich firmach.

1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – na co?

Na utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Wsparcie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Dodatkowo dofinansowanie może objąć niezbędne prace budowlane tj. prace polegające na budowie i/lub rozbudowie zaplecza B+R, w tym prace adaptacyjno-dostosowawcze.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
  • Przedstawienie przez przedsiębiorstwo agendy badawczej, której realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.
  • Infrastruktura B+R musi służyć prowadzeniu badań w obszarach wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w RIS 2030.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji.

1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl