Aktualności


18 marca 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2016 na zakup usługi doradczej

​Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i wykonania analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym na rynku Catalyst. W ramach usługi zostaną przygotowane następujące dokumenty niezbędne do wprowadzenia obligacji Spółki na rynek Catalyst:

- raport due diligence,
- dokument informacyjny,
- warunki emisji.


Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2016 na zakup usługi doradczej ogłaszane jest w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka. Poddziałanie 3.1.5: „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.  


Poniżej znajduje się formularz oferty do pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert na realizację zamówienia!

 

 

 

zapytanie ofertowe