Aktualności


15 marca 2018

Wyniki zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. "Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz zapytaniem ofertowym 1/2018/6.3.1 opublikowanymi w związku z realizacją projektu pt. "Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-00, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość".

Wyniki oraz zapytanie dostępne jest pod linkiem.