Aktualności


01 marca 2018

Rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn. „Bony na innowacje dla MŚP z ZIT WrOF narzędziem wsparcia w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń innowacji”

Zapraszamy do zapoznania się z:

Zamieszczamy informację o wyborze oferty związanej z: