Pożyczki

Nie musisz korzystać z usług banków, jeśli poszukujesz nowych możliwości rozwoju dla swojej firmy. Nasze pożyczki są mniej skomplikowane, dzięki czemu nawet początkujący przedsiębiorcy korzystają z nich pewnie i bez potknięć. Zadowoleni są również bardziej doświadczeni gracze, którzy dzięki nam zdobywają pieniądze na nowe maszyny, nieruchomości lub zatrudnienie pracowników.

T. 61 226 13 40
F. 61 226 14 00
E. pozyczki@ecdf.pl

Nasza oferta

 • Wsparcie w starcie II
  • Kontakt do biur terenowych
 • Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka - Opis programu
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo warmińsko-mazurskie
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo świętokrzyskie
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo podlaskie
  • Kontakt do biur terenowych
 • Małopolska pożyczka
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Wielkopolska JEREMIE2
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Łódzka JEREMIE2
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Lubuski Filar 2020
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka lubuska ECDF
 • Przedsiębiorcze Opolskie - Mała Pożyczka Inwestycyjna na działalność B+R
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Przedsiębiorcze Opolskie - Mała Pożyczka Inwestycyjna i Duża Pożyczka Inwestycyjna
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Inwestycja, Innowacja, Energetyka dla woj. dolnośląskiego
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Przedsiębiorcze Podlasie
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka dla województwa pomorskiego - Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana dla przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka dla województwa zachodniopomorskiego - Mikropożyczka i Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa - JEREMIE 2
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka dla województwa zachodniopomorskiego - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Standardowa dla województwa Podkarpackiego
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka dla województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Kariera
 • Informacje archiwalne
 • Zrealizowane projekty
  • Pożyczka Wielkopolska
  • Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego
  • Inicjatywa JEREMIE dla województwa mazowieckiego
 • Wsparcie w starcie II

  Szanowni Państwo, informujemy, że wznowiliśmy nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Nasi doradcy pomogą Państwu zaplanować inwestycję tak, aby złożony wniosek szybko uzyskał decyzję. 

  Zapraszamy do kontaktu z Doradcami w biurze w Poznaniu pod numerem telefonu 61 22 61 340, a także mailowo na adres pozyczki@ecdf.pl

  UWAGA!
  Informujemy, że rejestracji i ocenie podlega wyłącznie KOMPLETNA złożona dokumentacja pożyczkowa (w wersji papierowej), czyli:

  1. Podpisany i zaparafowany wniosek pożyczkowy.
  2. Dokumenty wskazane w tzw. check liście (rejestr dokumentów do wniosku o pożyczkę).

  Przypominamy, że wszelkie dokumenty składane do naszego funduszu w kopii powinny zostać oznaczone stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i opatrzone podpisem Wnioskodawcy.

  Główne założenia Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Oferowane wsparcie:

  1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
  1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla:
  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
   - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
   - niepublicznych szkół,
   - niepublicznych przedszkoli,
   - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  1. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
  • zakładania działalności gospodarczej;
  • form opodatkowania działalności gospodarczej;
  • prowadzenia księgowości
   oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

  Regulamin udzialania pożyczek
  Opis pożyczki na założenie działalności gospodarczej
  Opis pożyczki na utworzenie miejsca prac
  Tabela opłat i prowizji

  Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

  Pożyczka uzupełniająca

   
   
  Wróć do listy

  Kontakt do biur terenowych

  Województwo wielkopolskie

  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T. 61 226 13 40
  F. 61 226 14 00
  E. pozyczki@ecdf.pl
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

   

  Województwo kujawsko-pomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo lubuskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo dolnośląskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo pomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo zachodniopomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

  Wróć do listy

  Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka - Opis programu

  POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – dla województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego

  Dla kogo?
  Mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru województwa: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD.

  Na co?
  Na działania zmierzające do poszerzenia oferty produktów, usług i wydłużenie sezonu turystycznego firm działających w branży turystycznej na wskazanym obszarze. Przykładowe rodzaje inwestycji:
  - budowa i rozbudowa obiektów noclegowych;
  - podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  - budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  - budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
  - produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych (np. kosmetyki);
  - tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
  - powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
  - przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  oraz jako element ww. inwestycji:
  - tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,
  - pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
  - pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 500 000,00 zł
  Okres spłaty do 60 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji)

  Preferencje: dodatkowe preferencje w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, przewidziane są dla młodych firm (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, znajdujących się w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (http://greenvelo.pl/78).

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka na rozwój turystyki - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
  Tabela opłat

  Dokumenty aplikacyjne znajdują się w zakładkach odpowiednich dla danego województwa.

  Szerszych informacji udzielamy na zapytania kierowane pod adresy:
  pozyczki.warminsko-mazurskie@ecdf.pl
  pozyczki.swietokrzyskie@ecdf.pl
  pozyczki.podlaskie@ecdf.pl

  Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka  jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

     

  Wróć do listy

  Kontakt do biur terenowych

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  woj. świętokrzyskie:  

  woj. warmińsko-mazurskie:

  • Placówka ECDF: ul. Firleja 27, 82-300 Elbląg, mail: fundusz.elblag@ecdf.pl, tel: 55 625 90 29, placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 14.

  woj. podlaskie:

  Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka  jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

  Wróć do listy

  Małopolska pożyczka

  MAŁOPOLSKA POŻYCZKA

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP realizujące inwestycje na terenie woj. małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez MŚP:
  - działające na rynku powyżej 24 miesięcy mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu (produkt: Pożyczka);
  - działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (produkt: Pożyczka dla start-upów).

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
  Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji)

  Preferencje - projekty realizowane:
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

  Opis produktów do pobrania:
  - Pożyczka i Pożyczka dla start-upów;
  Regionalne Inteligentne Specjalizacje - wykaz.

  Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu oraz w naszych placówkch:

  1. Koordynator Projektu: Paweł Mieńciuk, tel. 790 797 930, email: p.mienciuk@ecdf.pl,
  2. Oświęcim (32-600), ul. 3 maja 8 C, tel. 509 699 770,
   e-mail: fundusz.oswiecim@ecdf.pl,
   placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 16.
  3. Kraków (30-527) ul. Solna 1/28, tel. 784 076 891,
   e-mail: fundusz.krakow@ecdf.pl,
   placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 16.
  4. Nowy Targ (34-400), ul. Kolejowa 15, tel. 602 591 560,
   e-mail: fundusz.nowytarg@ecdf.pl,
   placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 16.
  5. Nowy Sącz (33-300), ul. Lwowska 74 A, tel. 664 421 719,
   e-mail: fundusz.nowysacz@ecdf.pl,
   placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.
  6. Tarnów (33-100); ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 33 A, tel. 501 101 177,
   e-mail: fundusz.tarnow@ecdf.pl.
   placówka czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9–17, w piątek od 10 - 17.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

  Wróć do listy

  Pożyczka Wielkopolska JEREMIE2

  POŻYCZKA WIELKOPOLSKA JEREMIE2

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. wielkopolskiego, w tym start- upy.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe, realizowane przez MŚP mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności.

  Wartość Jednostkowej Mikropożyczki wynosi do 100 000,00 zł, a okres spłaty do 60 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).
  Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi od 100 000,01 zł do  500 000,00 zł, a okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

  Preferencje:

  1. Przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa;
  2. Przedsięwzięcia realizowane przez start- upy;
  3. Przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;
  4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

  Opis produktów do pobrania:
  - Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa;
  Inteligentne specjalizacje w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 - wykaz;
  Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych - wykaz;
  - Tabela opłat.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami oraz w naszych placówkach:

  • Placówka ECDF Poznań, ul. Kobylińska 3, telefon 61 22 61340,
   godziny urzędowania 8-17 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Swarzędz, ul. Dworcowa 4A, mail: fundusz.swarzedz@ecdf.pl;
   nr tel. 501 292 888 , godziny urzędowania 12-13 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Baranowo, ul. Przygraniczna 1, mail: fundusz.baranowo@ecdf.pl;
   nr tel. 501 055 512, godziny urzędowania 8-14 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Leszno, ul. Wyszyńskiego 62, mail: fundusz.leszno@ecdf.pl;
   nr tel: 607 541 086; godziny urzędowania 8-10 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Konin, ul. Powstańców Styczniowych 2, mail: fundusz.konin@ecdf.pl;
   nr tel 63 242 46 45; godziny urzędowania 9-12 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Września, ul. Staszica 14 pok. 25, mail: fundusz.wrzesnia@ecdf.pl;
   nr tel: 512 288 506, godziny urzędowania 9-10 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Oborniki, ul. Chopina 6, mail: fundusz.oborniki@ecdf.pl;
   nr tel: 508 119 102; godziny urzędowania 9-12 poniedziałek-piątek;
  • Placówka ECDF Gniezno, ul. Moniuszki 3, mail: fundusz.gniezno@ecdf.pl;
   nr tel: 61 426 11 76; godziny urzędowania 10-15 poniedziałek-piątek.
  • Placówka ECDF Śrem, ul. Szkolna 15A, mail: fundusz.srem@ecdf.pl
   nr tel.: 502 604 540; godziny urzędowania 10-14 poniedziałek-piątek.
  • Placówka ECDF Trzcianka, ul. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 72/72, mail: fundusz.trzcianka@ecdf.pl
   nr tel.: 667 662 549; godziny urzędowania 12-14 poniedziałek-piątek.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

  Wróć do listy

  Pożyczka Łódzka JEREMIE2

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego oraz mikroprzedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 24 mce, prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia mające na celu rozszerzenie lub wzmocnienie podstawowej działalności oraz realizacja nowych projektów, poszerzanie działalności na nowe rynki. .

  Wartość Jednostkowej Mikropożyczki INWESTYCYJNO-OBROTOWEJ wynosi do
  70 000,00 zł, a okres spłaty do 72 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji –
  może zostać wydłużona do 12 miesięcy zgodnie z kartą preferencji).

  Wartość Jednostkowej Pożyczki INWESTYCYJNO-OBROTOWEJ wynosi do 600 000,00 zł, a okres spłaty do 120 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji –
  może zostać wydłużona do 12 miesięcy zgodnie z kartą preferencji).

  Opis produktów do pobrania:

  1. Pożyczka inwestycyjno-obrotowa (PIO)/Mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa (MIO),
  2. Karta preferencji.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  Placówka ECDF, ul. Łagiewnicka 54/56 bud. A, lok. 320,  Łódź 94-463
  Tel. 661 219 007
  e-mail: pozyczki.lodzkie@ecdf.pl; fundusz.lodz@ecdf.pl
  placówka czynna od poniedziałku do piątki w godzinach 9–17.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Lubuski Filar 2020

  MAŁA I DUŻA POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

  Dla kogo?
  Mikro, małe lub średnie firmy z prowadzące działalność gospodarczą  na terenie woj. lubuskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. lubuskiego

  Na co?

  • Wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
  • Wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów i usług
  • Zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiające wdrażanie innowacji
  • Finasowanie rozszerzenia i dywersyfikacji działalności

  Wartość Dużej Pożyczki – do 2 000 000,00 złotych
  Wartość Małej Pożyczki – do 500 000,00 złotych

  Okres spłaty to nawet 120 m-cy (w tym możliwość 12-miesięcznej karencji)
  Oprocentowanie od 1,85% w skali roku (brak dodatkowych opłat i prowizji)

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka Mała i Pożyczka Duża dla województwa lubuskiego

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  Placówka ECDF w Zielonej Górze  - ul. Sulechowska 4a lok.503  Zielona Góra, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.
  Tel: 68 417 02 47
  Mail: pozyczki.lubuskie@ecdf.pl

  Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Pożyczka lubuska ECDF

  Fundusz Pożyczkowy ECDF oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa lubuskiego szansę na realizację planów związanych z rozwojem firmy.

  Udzielamy pożyczek unijnych firmom, które zamierzają zarówno rozpocząć działalność, jak i rozwinąć już prowadzone działania biznesowe.

  Jesteśmy beneficjentem projektu pt. „Dokapitalizowanie Funduszu ECDF umożliwiające świadczenie Pakietu Wsparcia dla Lubuskich Przedsiębiorców” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu i późniejszego aneksu – tzw. Strategii Wyjścia z dnia 30.06.2016 r.

  Przejdź na www.ecdf-funduszpozyczkowy.pl, aby dowiedzieć się więcej!

  T. 61 22 61 340
  E: pozyczki@ecdf.pl

  Wróć do listy

  Przedsiębiorcze Opolskie - Mała Pożyczka Inwestycyjna na działalność B+R

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP realizujące inwestycję na terenie woj. opolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. opolskiego.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia mające na celu stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz inwestycje w aktywa trwała również wartości niematerialne i prawne, służące do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo – rozwojowej (np. Inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy testowania itp.).

  Wartość Jednostkowej Małej Pożyczka Inwestycyjna na działalność B+R wynosi do 150 000,00 zł, a okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji – może zostać wydłużona do 12 miesięcy dla obszarów preferencji).

  Opis produktów do pobrania:

  1. Mała Pożyczka Inwestycyjna na działalność B+R,
  2. Wykaz Specjalizacji Inteligentnych Opolskie,
  3. Regulamin,
  4. Tabela opłat.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  Placówka ECDF Opole, ul. Tarnopolska 95 lok.10 (placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00)
  Tel. 774 434 613
  pozyczki.opolskie@ecdf.pl
  fundusz.opole@ecdf.pl

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Przedsiębiorcze Opolskie - Mała Pożyczka Inwestycyjna i Duża Pożyczka Inwestycyjna

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP realizujące inwestycję na terenie woj. opolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. opolskiego.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, skoncentrowanych wokół działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz rozwój przedsiębiorstw zwiększający skalę ich działalności, wprowadzenie nowych produktów, wejście na nowe rynki zbytu. Priorytetowo traktowane będą inwestycje według załącznika PKD

  Dostępne kwoty pożyczek to:

  Mała Pożyczka Inwestycyjna Duża Pożyczka Inwestycyjna
  Do 150 000,00 PLN Do 1 400 000,00 PLN

  Okres spłaty pożyczek to nawet 84 mcy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji – może zostać wydłużona do 24 miesięcy dla przedsiębiorstw/inwestycji ekologicznych).

  Opis produktów do pobrania

  1. Mała Pożyczka Inwestycyjna i Duża Pożyczka Inwestycyjna,
  2. Wykaz Specjalizacji Inteligentnych Opolskie,
  3. Tabela opłat.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  Placówka ECDF Opole, ul. Tarnopolska 95 lok.10 (placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00)
  Tel. 774 434 613
  pozyczki.opolskie@ecdf.pl
  fundusz.opole@ecdf.pl

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Pożyczka Inwestycja, Innowacja, Energetyka dla woj. dolnośląskiego

  Dolnośląska Pożyczka Inwestycja, Innowacja, Energetyka

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego, w tym start- upy.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe, realizowane przez MŚP mające na celu wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług. Rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa oraz inwestycja w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia  w celu zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

  Mikropożyczka
  wartość Jednostkowej Mikropożyczki wynosi do 100 000,00 zł, a okres spłaty do 60 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

  Pożyczka Rozwojowa
  Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi od 100 000,01 zł do  500 000,00 zł, a okres spłaty do 60 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

  Opis produktów do pobrania :

  1. Pożyczka Inwestycja, Innowacja, Energetyka
  2. Tabela opłat.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  Placówka ECDF
  ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław (placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)
  Tel. 713 001 403
  pozyczki.dolnoslaskie@ecdf.pl
  fundusz.wroclaw@ecdf.pl

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Przedsiębiorcze Podlasie

  POŻYCZKA NA INWESTYCJE ROZWOJOWE – dla województwa podlaskiego

  Dla kogo?
  Mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, posiadających co najmniej oddział lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego (w tym dla przedsiębiorstw wpisujących się w rdzeń inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego).

  Na co?
  Dla przedsiębiorstw usługowych:

  • na innowacje procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług.

  Dla wszystkich pozostałych branż:

  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym także służących organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • zakup sprzętu i oprogramowania (e-biznes na obszarze B2C)
  • automatyzacja procesów biznesowych i wymiany danych między przedsiębiorcami (B2B)

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 1 000 000,00 zł
  Okres spłaty do 60 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji)
  Wkład własny: 7,50% wartości inwestycji

  Opis produktu do pobrania:
  Opis produktu
  Tabela opłat

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną i kontaktu z naszymi doradcami pod mailem: pozyczki.podlaskie@ecdf.pl oraz w naszej placówce:
  Placówka ECDF: ul. Kościuszki 102, 16-400 Suwałki
  mail: fundusz.suwalki@ecdf.pl
  tel: 87 566 59 48
  Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020                

  Wróć do listy

  Pożyczka dla województwa pomorskiego - Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana dla przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego

  Pożyczka Inwestycyjna

  Dla kogo?
  Mikro lub małe firmy (do 50 osób) prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. pomorskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. pomorskiego.

  Cel finansowania?

  • Wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych
  • Unowocześnienia wyposażenia przedsiębiorstwa
  • Modernizacja środków produkcji
  • Adaptacja pomieszczeń
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
  Okres spłaty do 84 miesiące ( w tym karencja 12 mcy)
  Wkład własny: niewymagany

  Oprocentowanie?
  Dostępne na warunkach de minimis już od 1,85%

  Pożyczka Profilowana

  Dla kogo?
  Mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, posiadających co najmniej oddział lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

  Cel finansowania?

  • Zmiana procesu produkcyjnego
  • Zmiana sposobu świadczenia usług
  • Zakup maszyn i sprzętu
  • Rozbudowa zaplecza

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
  Okres spłaty do 84 miesiące ( w tym karencja 12 mcy)
  Wkład własny: niewymagany

  Oprocentowanie?
  Dostępne na warunkach de minimis już od 1,85%

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

  Obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:
  Informacja o Inteligentnych Specjalizach Pomorza

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  1. Anna Drozdowska - Koordynator Projektu, tel. 790 797 908, mail: a.drozdowska@ecdf.pl, mail: pozyczki.pomorskie@ecdf.pl;
  2. Placówka ECDF w Gdyni; ul. Plac Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia; tel. 784 077 153
   (placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00), mail. fundusz.gdynia@ecdf.pl.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

  Wróć do listy

  Pożyczka dla województwa zachodniopomorskiego - Mikropożyczka i Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa - JEREMIE 2

  Mikropożyczka i Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa JEREMIE 2 

  Dla kogo?
  Mikro, małych przedsiębiorców z obszaru województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalność gospodarczą, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. Zachodniopomorskiego

  Na co?
  - Zakup środków trwałych,
  - Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  - kapitał obrotowy związany z realizacją inwestycji (surowiec do produkcji lub towar do handlu),
  - Oraz inne cele sprzyjające ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finasowanie,
  - Wsparcie firm typu start-up,
  - Wsparcie firm z sektora MŚP z Zasięgiem Specjalnej Strefy Włączenia.

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 500 000,00 zł
  Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 8 miesięcznej karencji)

  Opis produktu do pobrania:
  Mikropożyczka i pożyczka obrotowo inwestycyjna
  Zasięg Specjalnej Strefy Włączenia
  Tabela opłat

  Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą:
  Marek Leszczyński – Regionalny Koordynator Projektu
  M.    790 797 103
  E.    m.leszczynski@ecdf.pl

  Placówka ECDF w Szczecinie - ul. Poznańska 1A, pokój 26, 71-785 Szczecin
  (czynna od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7.00 do 15.00)
  M: pozyczki.zachodniopomorskie@ecdf.pl

  Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

  Wróć do listy

  Pożyczka dla województwa zachodniopomorskiego - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy

  Dla kogo?
  Pożyczkę na rozpoczęcie działalności mogą uzyskać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się wśród grup o trudnej sytuacji na rynku pracy
  Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy mogą uzyskać osoby, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Na co?
  - na wydatki związane z zakładaniem działalności gospodarczej i tworzeniem miejsc pracy, m.in.:

  • Zakup środków trwałych,
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • Kapitał obrotowy związany z realizacją inwestycji,
  • Inne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, na które zostało przyznane finasowanie. 

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi:

  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej  ponad 90 000,00 PLN
  • na tworzenie miejsc pracy 20 000,00 PLN

  Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 12 miesięcznej karencji)
  Oprocentowanie od 1,04% w skali roku (brak dodatkowych opłat i prowizji)

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy
  Tabela opłat

  Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą:
  Marek Leszczyński – Regionalny Koordynator Projektu
  M. 790 797 103
  E. m.leszczynski@ecdf.pl

  Placówka ECDF w Szczecinie - ul. Poznańska 1A, pokój 26, 71-785 Szczecin
  (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)
  M: pozyczki.zachodniopomorskie@ecdf.pl

  Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Wróć do listy

  Pożyczka Standardowa dla województwa Podkarpackiego

  Pożyczka Standardowa

  Dla kogo?
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, posiadających co najmniej oddział lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

  Na co?

  • wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”;
  • m. in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, możliwość finansowania kapitału obrotowego;

  Wartość Jednostkowej Pożyczki Standardowej: do 300 000,00 złotych
  Okres spłaty: do 60 m-cy (w tym karencja max. 6 m-cy od jej uruchomienia albo 3 m-ce w każdym 12- miesięcznym okresie spłaty pożyczki)
  Oprocentowanie: od 1,85% w skali roku (brak dodatkowych opłat i prowizji)

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka Standardowa

  Zapraszamy do kontaktu:

  • Koordynator Projektu: Paweł Mieńciuk, tel. 790 797 930, email: p.mienciuk@ecdf.pl,
  • Placówka ECDF, ul. Chocimska 15, 35-201 Rzeszów, tel: 728 441 450,
   ​Placówka czynna jest w dniach od środy do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

  Wróć do listy

  Pożyczka dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

  POŻYCZKA NA ROZWÓJ I POŻYCZKA INWESTYCYJNA

  Dla kogo?
  Mikro, małe lub średnie firmy z prowadzące działalność gospodarczą  na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

  Na co?

  • wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych;
  • unowocześnienia wyposażenia przedsiębiorstwa
  • modernizacja środków produkcji
  • adaptacja pomieszczeń
  • wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

  Wartość Jednostkowej Pożyczki Inwestycyjnej – do 1 000 000,00 złotych
  Wartość Jednostkowej Pożyczki Na Rozwój – do 300 000,00 złotych
  Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 3 miesięcznej karencji)
  Oprocentowanie od 0,85% w skali roku (brak dodatkowych opłat i prowizji)

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka Na Rozwój i Pożyczka Inwestycyjna
  Obszar Inteligentnych Specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  1. 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/6, tel. 516 152 407,
   mail: fundusz.bydgoszcz@ecdf.pl obsługa Klientów pn. - pt. godz: 10:00 – 18:00
   (prośba o umówienie spotkania telefonicznie)
  2. 89-200 Szubin, ul. 3 Maja 28, tel. 884 881 576, mail: fundusz.szubin@ecdf.pl
   obsługa Klientów pn.- pt. 8:30 – 16:30
  3. 87-100 Toruń, ul. Podmurna 44, tel. 530 832 039, mail: fundusz.torun@ecdf.pl
   obsługa Klientów pn. – pt. 10:00 – 18:00
  4. 86-200 Chełmno, ul. Krótka 2 A, tel. 606 341 039, mail: fundusz.chelmno@ecdf.pl
   obsługa Klientów pn. – pt. 8:00 – 16:00

  oraz w naszej placówce:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań 
  Koordynator Projektu Anna Drozdowska
  M. 790 797 908, E. a.drozdowska@ecdf.pl, pozyczki.kujawsko-pomorskie@ecdf.pl

  Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”

  Wróć do listy

  Kariera

  Fundusz Pożyczkowy ECDF rozbudowuje swoje zespoły! Chcesz być częścią firmy dynamicznie rozwijającej usługi finansowania poza bankowego - ze środków publicznych i nie tylko?

  Aktualnie prowadzimy rekrutacje  na stanowiska:
  - Stażysta w Funduszu Pożyczkowym - Poznań,
  - Specjalista / Młodszy Specjalista ds. analiz finansowych – Poznań,
  - Koordynator Projektów w Funduszu Pożyczkowym.

  Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu na maila fundusz.praca@ecdf.pl,  wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).”

  Wróć do listy

  Informacje archiwalne

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lipca br. wstrzymujemy nabór wniosków w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II z powodu wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na pożyczki. Wnioski, które w komplecie wpłyną do tego dnia do siedziby Funduszu oraz biur terenowych zostaną rozpatrzone według kolejności zarejestrowania. Decyzje pozytywne dla złożonych wniosków będą przyznawane do momentu osiągnięcia limitu dostępnej alokacji.

   

  Szkolenie z podstaw księgowości

  Zbliża się termin szkolenia z podstawowych aspektów prowadzenia księgowości dla Pożyczkobiorców programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Odbędzie się 27 października 2015 roku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Grupy Doradczej ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 61 835 00 98 oraz pod adresem mailowym: pozyczki@ecdf.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie numeru umowy pożyczkowej. Do zobaczenia!

  Pobierz informację o szkoleniu

  Wróć do listy

  Zrealizowane projekty

  Wróć do listy

  Pożyczka Wielkopolska

  Pożyczka Wielkopolska

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski mamy przyjemność zaoferować pożyczki z inicjatywy JEREMIE, które skierowane są na rozwój nowych lub prowadzonych już działalności. Doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy przy finansowaniu przedsiębiorstw pozwoliło nam stworzyć proces pozyskania finansowania, który jest sprawny i przyjemny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z dostępnej oferty.

  Fundusz Pożyczkowy "Aktywna Wielkopolska" ECDF-TISE

  Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE były udzielane przez Fundusz Pożyczkowy „Aktywna Wielkopolska” ECDF-TISE. Pula dostępnych pieniędzy została rozdysponowana na realizację inwestycji ponad 200 przedsiębiorców z terenu Wielkopolski, wspierając rozwój prowadzonych działalności gospodarczych.

  Więcej informacji o Konsorcjum ECDF-TISE: www.ecdf-tise.pl.

  Wróć do listy

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Wróć do listy

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa mazowieckiego

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa mazowieckiego

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Wróć do listy