Inkubator

Inkubujemy start-upy, głównie z branży aplikacji mobilnych. Z nimi dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wychwytujemy najbardziej innowacyjne pomysły, łączymy młode firmy z inwestorami oraz doradzamy, jak idee przekuć w komercyjny sukces.

T. 61 22 61 340
 
Projekt pn. „Inkubator przedsiębiorczości narzędziem wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw” realizowany w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.04.01-30-002/14-00 zawartej w dniu 22.05.2015 r.
 
 
 
 

Wspieramy ambitnych ludzi w ich pierwszym kroku w kierunku własnego biznesu. Wspieramy przyszłych przedsiębiorców poprzez doradztwo, szkolenie, dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

T. 61 22 61 340
 
Projekt pn. "Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych" realizowany w ramach Działania 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość", współfinansowany ze środkó Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-00 zawartej w dniu 24.08.2016.

Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1

Nasza oferta

 • Dotacje na własną działalność gospodarczą
 • Usługi doradcze
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi finansowe
 • Usługi informacyjne
 • Usługi środowiskowe
 • Usługi proinnowacyjne
 • Wynajem powierzchni biurowej i usług administracyjnych
 • Dotacje na własną działalność gospodarczą

  Szanowni Państwo,
  Poniżej ostateczna lista rankingowa przyznanych dofinansowań w ramach projektu „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku rezygnacji przez któregoś z Uczestników wybranych do wsparcia (np. ze względu na brak zabezpieczenia), na listę podstawową wejdzie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

  Ostateczna lista rankingowa

  Szanowni Państwo,
  Poniżej wstępna lista rankingowa przyznanych dofinansowań w ramach projektu „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”. Komisja Oceny Wniosków przyznała 29 dofinansowań, a projekty wskazane do dofinansowania zostały wskazane na poniższej liście na pozycjach od 1 do 29. Wnioskodawcy z pozycji od 30 do 50 mogą odwołać się od oceny Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni od daty otrzymania karty oceny wniosku drogą pocztową. Firma ECDF sp. z o.o. przewidziała rezerwę finansową w postaci 15% środków, które przeznaczy na dofinansowania dla 6 najlepszych projektów z listy rezerwowej po rozpatrzeniu wszystkich odwołań i aktualizacji liczby punktów uzyskanych przez odwołujących się Wnioskodawców.

  W celu odwołania należy przesłać wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i/lub uzupełnieniami. Odwołania prosimy przesyłać listem poleconym na adres:
  ECDF sp. z o.o.
  Ul. Kobylińska 3
  61-424 Poznań
  Z dopiskiem „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”.

  Wstępna lista rankingowa

  Szanowni Państwo,
  Trwa ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej planowane jest na 8.03.2017 roku. Prosimy na bieżąco sprawdzać naszą stronę internetową. 

  Szanowni Państwo,
  poniżej publikujemy komplet dokumentów związanych z naborem wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Przypominamy, że termin składania kompletu dokumentów dla poszczególnych grup wygląda następująco:

  Grupa 1, Grupa 2: do dnia 20 lutego 2017
  Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5: do dnia 24 lutego 2017

  Dwa komplety dokumentów (Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan) należy przesłać do biura projektu: ECDF sp. z o.o., ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań.

  Załączniki:
  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
  Załącznik nr 2 – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
  Załącznik nr 3 – Biznesplan
  Załącznik nr 4 – Karta oceny wniosku

  Aktualizacja z dnia 13-01-2017: Na prośbę uczestników publikujemy formularz biznesplanu obowiązujący w ramach projektu „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”. W najbliższym czasie opublikowany zostanie komplet dokumentów dot. wniosku o przyznanie dotacji.

  Załącznik: Biznesplan

  Szanowni Państwo, publikujemy szczegółowy wykaz wsparcia szkoleniowego w projekcie „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”.

  Poniżej terminy i daty szkoleń dla poszczególnych grup. Szkolenia dla grupy I, II oraz III odbywać się będą w godzinach 8.30-16.30 w Centrum Szkoleniowym „Wiedza” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Koninie. Grupy IV i V zapraszamy do Tureckiej Izby Gospodarczej na ul. Kaliską 47 w Turku, w godzinach 8-16.

  Każda z grup obowiązkowo odbywa szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości, księgowości i analizy finansowej, z zakresu pisania biznesplanów oraz z zakresu wynikającego z IPD.

  Ponadto doradztwo w zakresie IPD odbywać się będzie w indywidualnie ustalonych terminach w okresie od grudnia 2016 do lutego 2017. Natomiast doradztwo w zakresie biznesplanu odbywać się będzie w okresie styczeń - luty 2017.  

   STYCZEŃ 2017 grupa 1    grupa 2   grupa 3   grupa 4   grupa 5   
  Księgowość i analiza finansowa 9-10.01 23-24.01 30-31.01 19-20.01 16-17.01
  Przedsiębiorczość 25-26.01 9-10.01 16-17.01 12-13.01 12-13.01
  Biznesplan 16-17.01 16-17.01 23-24.01 26-27.01 19-20.01
  Szkolenie z zakresu wynikającego z IPD 23-24.01 30-31.01 9-10.01 16-17.01 26-27.01

   

   

   

   

   

  Ogłaszamy listę rankingową uczestników zakwalifikowanych do udziału w kolejnym etapie projektu „Własna firma szansą dla osób bezrobotnych”. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do drugiego etapu projektu, czyli etapu szkoleniowo-doradczego. Wszyscy uczestnicy otrzymają informacje odnośnie do terminów spotkań indywidualnych oraz szkoleń. 

  L.p. Numer formularza
  1. 44/2016
  2. 36/2016
  3. 40/2016
  4. 14/2016
  5. 29/2016
  6. 51/2016
  7. 45/2016
  8. 43/2016
  9. 26/2016
  10. 6/2016
  11. 49/2016
  12. 7/2016
  13. 42/2016
  14. 35/2016
  15. 9/2016
  16. 54/2016
  17. 48/2016
  18. 38/2016
  19. 27/2016
  20. 1/2016
  21. 53/2016
  22. 22/2016
  23. 12/2016
  24. 25/2016
  25. 31/2015
  26. 23/2016
  27. 8/2016
  28. 47/2016
  29. 28/2016
  30. 24/2016
  31. 10/2016
  32. 2/2016
  33. 34/2016
  34. 39/2016
  35. 33/2016
  36. 30/2016
  37. 17/2016
  38. 16/2016
  39. 13/2016
  40. 32/2016
  41. 21/2016
  42. 18/2016
  43. 52/2016
  44. 46/2016
  45. 50/2016
  46. 41/2016
  47. 37/2016
  48. 19/2016
  49. 4/2016
  50. 15/2016

  UWAGA: aktualizacja terminu naboru zgłoszeń!

  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do zapoznania się z opisem projektu oraz załączonymi dokumentami rekrutacyjnymi. 

  Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu konińskiego, powiatu kolskiego oraz powiatu tureckiego należących do minimum jednej z poniższych grup: 
  - kobiety 
  - osoby o niskich kwalifikacjach. 

  Projekt obejmuje: 
  - diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  - szkolenie z podstaw przedsiębiorczości oraz doradztwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej,
  - bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacja w wysokości 24 000 zł/os (obejmująca dofinansowanie w ramach projektu w wysokości 22800 PLN oraz wkład własny uczestnika projektu w wysokości 1200 PLN stanowiący 5% wartości dotacji),
  - wsparcie pomostowe finansowe: od 6 do 12 miesięcy, od 1312,50 PLN/miesiąc  do 2625 PLN/miesiąc,
  - wsparcie pomostowe doradczo - szkoleniowe (średnio 10h/os) 

  W efekcie powstanie 35 mikroprzedsiębiorstw do końca marca 2018. 

  Premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/ICT., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika. 

  Rekrutacja prowadzona jest do dnia 31.10.2016.

  Uprzejmie informujemy, że termin naboru formularzy rekrutacyjnych uległ wydłużeniu do dnia 30.11.2016.   

  ECDF SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 80.

  Wartość projektu: 1 959 516,00 zł
  Wartość dofinansowania: 1 861 540,20 zł 

  Zapraszamy do udziału!

  Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować na adres:
  ECDF sp. z o.o., ul.Kobylińska 3, 61-424 Poznań.

  Biuro jest otwarte w godzinach od 8.00 do 16.00.

  Pliki do pobrania:

  Fiszka

  Regulamin

  Formularz rekrutacyjny


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi doradcze

  Do dyspozycji inkubowanych start-upów oddajemy grupę wieloletnich praktyków i specjalistów z każdej dziedziny związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Młodych przedsiębiorców wspieramy w zakresie:

  • doradztwa prawnego,
  • opracowywania planów przedsięwzięć oraz biznes planów,
  • doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na rozwój z funduszy UE,
  • opracowywania dokumentów niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania,
  • doradztwa w zakresie pozyskiwania zagranicznych rynków zbytu,
  • kojarzenia partnerów biznesowych oraz pozyskiwania kontraktów,
  • analizy rynków docelowych.

  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi szkoleniowe

  Promujemy postawę organizacji uczącej się i podnoszącej swoje kwalifikacje w myśl zasady life-long learning. Cyklicznie badamy potrzeby szkoleniowe, dzięki czemu możemy projektować wspólne cykle szkoleń obniżając koszty kursów.

  Działania szkoleniowe Inkubatora mają na celu poprawę umiejętności wdrażania innowacji w firmie, zarządzania młodym przedsiębiorstwem, przygotowywania biznes planów, oceny ryzyka oraz wyboru instrumentów finansowych.


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi finansowe

  Ułatwiamy dostęp do pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Kojarzymy partnerów biznesowych, organizujemy inicjatywy umożliwiające pozyskanie finansowania oraz promujące różne formy wsparcia przedsiębiorczości (np. fundusze pożyczkowe i doręczeniowe). Nasi specjaliści udzielają młodym firmom informacji o dostępnej na rynku ofercie zewnętrznego finansowania sektora MŚP – przedstawiają oferty banków, firm leasingowych czy funduszy poręczeń kredytowych.


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi informacyjne

  Promujemy innowacyjną przedsiębiorczość w branży aplikacji mobilnych. Pomagamy w założeniu własnej działalności, kreujemy zainteresowanie biznesem, szczególnie wśród studentów wielkopolskich szkół wyższych, a także budujemy zaplecze inwestorskie (Aniołowie Biznesu, Fundusze zalążkowe, Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Venture Capital).


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi środowiskowe

  Stawiamy na ekologię. Dla firm w Inkubatorze przygotowujemy audyt energetyczny, który przedstawia parametry ekonomiczne i techniczne wynikające z badania potencjalnych możliwości oszczędności energii oraz nakłady niezbędne do sfinansowania inwestycji.

  Pomagamy wdrażać działania optymalizacyjne oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych dla instalacji PV (i OZE) oraz warunków środowiskowych dla nowych instalacji OZE.


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Usługi proinnowacyjne

  Wdrażamy innowacje oraz transferujemy je z uczelni do firm. Definiujemy potrzeby inkubowanej firmy, dobieramy odpowiednią technologię oraz identyfikujemy i weryfikujemy potencjalnych wykonawców. Wspieramy też w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami i nadzorujemy cały proces wdrożeniowy.

  Dzięki temu tworzymy bazę innowacyjnych technologii, a każdy z pomysłów poddajemy analizie rynkowej i sprawdzamy, czy ma szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku. Te najciekawsze oferujemy inwestorom gotowym lokować kapitał w nowatorskie rozwiązania branży IT.


  Fatal error: Cannot redeclare ce195e9() (previously declared in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php:1) in /sites/all/modules/field_collection/field-collection-item.tpl.php on line 1
  Wróć do listy

  Wynajem powierzchni biurowej i usług administracyjnych

  Zainteresowanym firmom oferujemy nowoczesny open space z szybkim łączem internetowym, salami konferencyjnymi, obsługą sekretarską oraz pełnym zapleczem administracyjnym.

  Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

  Wróć do listy