Jesteśmy funduszem inwestycyjnym dążącym do rozwoju nowatorskich projektów: zarówno tych znajdujących się w wczesnej fazie realizacji, jak i dojrzałych podmiotów wprowadzających nowe produkty lub wchodzących na nowe rynki. Inwestycji dokonujemy w perspektywie pięcioletniej. W czasie naszej obecności w spółce zapewniamy wsparcie w budowaniu relacji biznesowych, pomoc przy poszukiwaniu środków na dalszy rozwój zarówno w formie, dłużnej jak i kapitałowej oraz w dotacji, pomagamy rekrutować członków zespołu. Udzielamy porad w zakresie organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz nadzorujemy działania tak, aby były zgodne z ogólnie przyjętymi standardami dobrych praktyk biznesowych.