Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. "Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-00, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość", Beneficjent, firma ECDF Sp. z o.o., poszukuje wykonawcy do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem szkoleń dla uczestników projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Informacja z dnia 15.03.2018 r. o wynikach zapytania ofertowego
Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/2018/6.3.1 przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Najkorzystniejszą okazała się oferta Tureckiej Izby Gospodarczej mieszczącej się w Turku przy ul. Kaliskiej 47.